portrait

Nguyên ròm

Khi thấy buồn em cứ đến chơi...

Home

Random

Ask Me Anything

Archive

Submit

The Smiths - Asleep [x]

Oct 1, 2014

(via tinhyeuhetpin)

Source.

Sep 30, 2014

Tags đẹp!

"Người ta tạm chia tay và tin rằng người kia sẽ hối hận, nhận lỗi và mong muốn quay trở lại mà không biết là suốt khoảng thời gian “tạm” đó, họ đã xa nhau rất nhiều rồi…"

– Mike | Desperate Housewives

Sep 29, 2014

Nằm cạnh nhau không nói được câu nào :’(
#:)) #PiPi

Sep 28, 2014

Tags pipi

Sep 24, 2014
  • Anonymous:

    Anh Nguyên ơi, bao giờ thì có offline tumblr nữa ạ? Em muốn tham gia quá huhu:((

  • Anh không biết và anh cũng không có ý định đứng ra làm host nữa. Mọi người luôn đến trễ và luôn có lý do để hủy hẹn nên không vui!

Sep 23, 2014
  • Anonymous:

    Tại sao vĩnh cửu xanh màu lá cây?

  • Màu xanh lá cây sao là màu vĩnh cửu được cơ chứ!?
    :-W

Sep 23, 2014

Chửi thề mất, tính toán kỷ lưỡng từng ngày thế mà đến khi book ăn hành vậy là sao!
Ông trời ơi, Fuuuuu >”<

Sep 22, 2014

"Sometimes there is so much… beauty… in the world, I feel like I can’t take it, and my heart is just going to cave in."

Sep 22, 2014

(via azhnaivang)

Source.

Sep 21, 2014